๒๕๕๐/๑๒/๒๘

ส.ค.ส 2551(ในหลวง 80 พรรษา)


ส.ค.ส 2551


มกราคม


กุมภาพันธ์


มีนาคม


เมษายน


พฤษภาคม


มิถุนายน


กรกฏาคมสิงหาคม


กันยายน


ตุลาคม

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

ปฏิทินพุทธศักราช 2551


ธันวาคม

๒๕๕๐/๑๒/๐๕

ธรรมะหลวงตาชี

วิชาเหมือนสินค้า
ขอฝากอาขยานที่ผมนิยมอ่านให้ลูกฟังตอนพวกเขายังเล็ก ให้น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในสหรัฐฯ และแคนาดา

วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไป จึงจะได้สินค้ามา
จงตั้งเอากายเจ้า เป็นสำเภาอันโสภา ความเพียรเป็นโยธา แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
นิ้วเป็นสายระยาง สองเท้าต่างสมอใหญ่ ปากเป็นนายงานไป อัชฌาศัยเป็นเสบียง
สติเป็นหางเสือ ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง ถือไว้อย่าให้เอียง แล่นเลาะเลี่ยงข้ามคงคา
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว ส่องดูแถวแนวหินผา เจ้าจงเอาหูตา เป็นล้าต้าฟังดูลม
ขี้เกียจคือปลาร้าย จะทำลายให้เรือจม เอาใจเป็นปืนคม ยิงระดมให้จมไป
จึงจะได้สินค้ามา คือวิชาอันพิสมัย จงหมั่นมั่นหมายใจ อย่าได้คร้านการวิชา


หมายเหตุ ล้าต้า คือ คนถือบัญชีเรือสำเภา
by Visoot Prasitsiriwongse — last modified 2005-11-18 17:23

เจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมี
พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 แห่งล้านนา

เกม1

เกม 2